2020-år meny

Bokas i samband med våra charterturer och för minst 12 personer.

Alla menyer bokas endast i samband med chartertur och för minst 12 personer.